ከህዳር 30/2014 ዓ.ም እስከ ታህሳስ 30/2014 ዓ.ም የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋን አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ

የሚኒስትሮች ም/ቤት መስከረም 23 ቀን 2001 ዓ.ም ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የነዳጅ ምርቶች ዋጋ በየወሩ እንዲከለስ በሰጠው መመሪያ መሠረት ከህዳር 30/2014 ዓ.ም እስከ ታህሳስ 30/2014 ዓ.ም ድረስ ተግባራዊ የሚሆነው የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋን አስመልክቶ ይህ መግለጫ ተዘጋጅቷል፡፡

በዚህም መሠረት የዓለም አቀፍ የነዳጅ ምርቶች የመሸጫ ዋጋ በየጊዜው እየጨመረ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ የነዳጅ ማረጋጊያ ፈንድ ከመቼውም ጊዜ በላይ ከፍተኛ ጉድለት/ኪሳራ ያስከተለ በመሆኑ፤ የሀገር ውስጥ የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ከጎረቤት ሀገራት የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ እስከ 100% ያነሰ በመሆኑ ምርቱ ለከፍተኛ የኮንትሮባንድ ንግድ የተጋለጠ በመሆኑ፤ እንዲሁም ሀገሪቱ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ መከለስ አስፈላጊ በመሆኑ አዲስ የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ተዘጋጅቷል፡፡

ስለሆነም በዚሁ የዋጋ ክለሳ መሰረት፡-

በአዲስ አበባ ከተማ የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ እንደሚከተለው ይሆናል፡-

v ቤንዚን-------------------------------- ብር 31.74/ሊትር

v ነጭ ናፍጣ---------------------------- ብር 28.94/ሊትር

v ኬሮሲን-------------------------------- ብር 28.94/ሊትር

v ቀላል ጥቁር ናፍጣ------------------- ብር 23.73/ሊትር

v ከባድ ጥቁር ናፍጣ------------------- ብር 23.29/ሊትር

v የአውሮፕላን ነዳጅ-------------------- ብር 58.77/ሊትር

የተደረገውን የዋጋ ማስተካከያ በሚመለከት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የህዝብ ማስታወቂያ ያዘጋጀና በዚሁ የህዝብ ማስታወቂያ የተካተቱ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ዝርዝር በነገው እለት (ህዳር 30/2014 ዓ.ም) በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ታትሞ ስለሚወጣ ከህዳር 30 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች በሚገኙ ማደያዎች ሁሉ ተግባራዊ የሚደረግ ይሆናል፡፡

ህዳር 29 ቀን 2014 ዓ.ም

     የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር

የነዳጅ ምርቶች ዋጋ ለመወሰንና ለመቆጣጠር

የወጣ የህዝብ ማስታወቂያ

ክፍል አንድ

1. አውጪው ባለስልጣን

የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐበሊክ አስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 1263/2014 ዓ.ም  መሠረት ይህን የህዝብ ማስታወቂያ አውጥቷል፡፡

2. አጭር ርዕስ

ይህ የህዝብ ማስታወቂያ የነዳጅ ምርቶችን ዋጋ ለመወሰን እና ለመቆጣጠር የወጣ ከህዳር 307/2014 ዓ.ም እስከ ታህሳስ 30/2014 ዓ.ም  ተግራዊ የሚሆን የነዳጅ ምርቶች ዋጋ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

3. ትርጓሜ

በዚህ የህዝብ ማስታወቂያ፤

3.1. ‘’ሚኒስትር’’ ወይም ‘’ሚኒስቴር’’ ማለት እንደአግባቡ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚንስትር ወይም ሚኒስቴር ነው

3.2. ‘’የነዳጅ ምርቶች’’ ማለት ተራ ቤንዚን፣ ኢታኖል ቤንዚን ድብልቅ፣ ነጭ ናፍጣ፣ ላምባ/ኬሮሲን፣ የአውሮፕላን ነዳጅ፣ ቀላል ጥቁር ናፍጣና ከባድ ጥቁር ናፍጣ ነው፡፡

3.3. ‘’ነዳጅ አከፋፋይ’’ ኩባንያ ማለት የነዳጅ ምርቶችን ከኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት በመግዛት ለነዳጅ ማደያዎች ነዳጅ ለማከፋፈል የተቋቋመ ድርጅት ነው፡፡

3.4. ‘’ነዳጅ ማደያ’’ ማለት ማንኛውንም የነዳጅ ምርቶች በዘመናዊ ዘዴ በችርቻሮ ለተጠቃሚ ለመሸጥ የተቋቋመ ድርጅት ነው፡፡

3.5. ‘’ቲ.ኤን.ቲ.ቼክ’’ ማለት የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ የሚሰጠው የውጭ ምንዛሪ ቼክ ነው፡፡

3.6. ‘’ቲ.ኤን.ቲ.ካሽ ኩፖን’’ ማለት በውጭ ምንዛሪ ቼክ ከነዳጅ አከፋፋይ ኩባንያ የሚገባ የነዳጅ መግዣ ኩፖን ነው፡፡

ክፍል ሁለት

ስለ ዋጋ

4. የነዳጅ ዋጋ

4.1. በዚህ የህዝብ ማስታወቂያ በአዲስ አበባና አካባቢው (አዲስ አበባ፣ ቡራዩና አለም ገና) የሚሰራጨው የቤንዚን የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ብር 31.74/ሊትር ይሆናል፡፡

4.2. የነዳጅ አከፋፋይ ኩባንያዎች የአውሮፕላን ነዳጅን ለተጠቃሚዎች የሚያስረክቡበት ዋጋ እንደሚከተለው በዝርዝር ቀርቧል፡፡

• አዲስ አበባ----------------------------------ብር 58.77/ሊትር

• ድሬደዋ--------------------------------------ብር 57.77/ሊትር

• ባህር ዳር------------------------------------ብር 58.79/ሊትር

• ጎንደር----------------------------------------ብር 58.90/ሊትር

• አክሱም--------------------------------------ብር 58.83/ሊትር

• አርባ ምንጭ---------------------------------ብር 59.42/ሊትር

• ጅማ ----------------------------------------- ብር 59.39/ሊትር

• መቀሌ----------------------------------------ብር 58.39/ሊትር

• አሶሳ------------------------------------------ብር 59.97/ሊትር

• ጋምቤላ---------------------------------------ብር 60.08/ሊትር

• ጅግጅጋ----------------------------------------ብር 58.04/ሊትር

• ላሊበላ-----------------------------------------ብር 58.46/ሊትር

• ሐዋሳ ----------------------------------------ብር 59.17/ሊትር

ይሆናል፡፡

4.3. የቤንዚን፣ ኬሮሲን፣ የነጭ ናፍጣ እና የአውሮፕላን ነዳጅ ማጓጓዣ ታሪፍ፤

የመኪና ዓይነት አስፋልት ጠጠር

ሼልቶ ቦቴ 0.25277ሣ/ሊ/ኪ.ሜትር 0.28679ሣ/ሊ/ኪ.ሜትር

ቦቴ ከነተሳቢው 0.18025ሣ/ሊ/ኪ.ሜትር 0.20096ሣ/ሊ/ኪ.ሜትር

ሲሆን ቀላል ጥቁር ናፍጣና ከባድ ጥቁር ናፍጣን ለማጓጓዝ ከላይ በሰንጠረዡ በተመለከተው የትራንስፖርት ታሪፍ ላይ 9 በመቶ በመጨመር፤ አልሽጅራ - መተማ ቤንዚን ማጓጓዣ 106.35 ሣ/ሊ/ኪ.ሜትር፤ ከፊንጫ/መተሃራ - ሱሉልታ ኢታኖል ለማጓጓዝ 96.92 ሣ/ሊ/ኪ.ሜትር እንዲሁም ኢታኖል ከቤንዚን ለመደባለቅ ከአዲስ አበባ ሱሉልታ ነዳጅን ማጓጓዣ 4.54 ሣ/ሊ/ኪ.ሜትር እና ኢታኖል ቤንዚን ድብልቅ ነዳጅን ከሱሉልታ አዲስ አበባ ለማጓጓዝ 8.79 ሣ/ሊ/ኪ.ሜትር ስለሆነ የነዳጅ አከፋፋይ ኩባንያዎች ለትራንስፖርተሮች እንዲከፍሏቸው ተወስኗል፡፡

4.4. የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ለነዳጅ አከፋፋይ ኩባንያዎች የሚያስረክቡበት ዋጋ ለሚመለከታቸው አካላት በዝርዝር ይገልጻል፡፡

4.5. ህዝብ ማስታወቂያው የወጣው የየከተሞቹ የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ተግባራዊ ከሚሆንበት ቀን ጀምሮ 3 የስራ ቀናት ውስጥ በኩባንያዎች ስህተት ስለመኖሩ ከተገለጸ ዋጋው ተግባራዊ በሚሆንበት ጊዜ ሁሉ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

4.6. ማንኛውም የነዳጅ አከፋፋይ ኩባንያ ወይም የነዳጅ ማደያ በዚህ የህዝብ ማስታወቂያ ከተገለጸው የጅምላ ሆነ የችርቻሮ ዋጋ ጣሪያ አስበልጦ መሸጥ አይችልም፡፡

4.7. ኢታኖል ቤንዚን ድብልቅ ነዳጅ ለአዲስ አበባ እና አካባቢው (አዲስ አበባ፣ ቡራዩና አለምገና) ብቻ የሚሰራጭ ሲሆን፣ የነዳጅ አከፋፋይ ኩባንያዎች/የነዳጅ ማደያዎች ይህን በመተላለፍ ከተጠቀሰው አካባቢ ውጪ ቢያሰራጩ ወይም አሰራጭው ቢገኙ ህገ ወጥ አሠራር በመሆኑ አግባብ ባለው ህግ የሚቀጡ ይሆናል፡፡

ክፍል ሦስት

ተግባርና ኃላፊነት

5. የነዳጅ አከፋፋይ ኩባንያ ተግባርና ኃላፊነት፤

ማንኛውም የነዳጅ አከፋፋይ ኩባንያ፡-

5.1. በዚህ የህዝብ ማስታወቂያ መሠረት ነዳጅ በጅምላ የመሸጥ፤

5.2. በነዳጅ ማከማቻ ዴፖዎች በየነዳጅ አይነቱ ተለይቶ ለመጠባበቂያ እንዲያዝ ከሚኒስቴሩ የተወሰነውን የነዳጅ መጠን የመያዝ፤

5.3. በየዕለቱ ወደ መሀል ሀገር በመጓጓዝ ላይ ያለውን በዴፖ ደርሶ በማራገፍ ላይ ያለውን፣ እንዲሁም በአዲስ አበባና ሌሎች ከተሞች በሚገኙ ዴፖዎች የሚገኘውን የነዳጅ ክምችት መጠን መዝግቦ መረጃውን ለሚኒስቴር እና በየክልሉ ለሚገኙ የንግድ ቢሮዎች የመስጠት፤

5.4. ሚኒስቴሩ ለማንኛውም ድርጅት ወይም ግለሰብ ነዳጅ እንዲሸጥ በሚሰጠው መመሪያ መሠረት የመሸጥ፤

5.5. ከነዳጅ አከፋፋይ ዴፖ የነዳጅ ምርቱን የሚገዙ፡-

5.5.1. መንግስታዊ መ/ቤቶችና ድርጅቶች፣ ኤምባሲዎችና የዓለም አቀፍ ድርጅቶች እንዲሁም የግል ድርጅቶች፤

5.5.2. ነዳጅ ማደያዎች፣ የነዳጅ ምርቶች ችርቻሮ ንግድ ፈቃድ ያላቸው ነጋዴዎች በማናቸውም ጊዜ ከየዴፖው ገዝተው የሚወስዱትን ነዳጅ በመጠን መዝግቦ የመያዝ፤

5.6. ሚኒስቴሩ ወይም አግባብ ያለው ሌላ መንግስታዊ አካል የሚጠይቃቸውን መረጃዎች በወቅቱ የመስጠት፤

5.7. የነዳጅ ምርቶች በቀጥታ ከዴፖ በጅምላ በመግዛት ከሚጠቀም ከአዲስ ደንበኛ ጋር ስምምነት በሚያደርግበት ጊዜ ምርቱን ከማከፋፈሉ በፊት በቅድሚያ ለሚኒስቴሩ የማሳወቅና አዲሱ ደንበኛ አስፈላጊውን ፎርማሊቲ አሟልቶ ሲቀር የማከፋፈል፤

5.8. በገንዘብ ሚኒስቴር ቀደም ሲል በተሰ

Share this Post